Muziek op de wonderfoon

Op de 45 Wonderfoons die we gemaakt hebben voor Zorggroep NoordWest Veluwe staan 30 nummers. In de onderstaande playlist vind u de eerste 10.

Onze Wonderfoon wordt geleverd met test muziekbestanden van 1 minuut met er doorheen de melding van het nummer wat u gekozen heeft. Wij doen dit omdat het niet toegestaan is om mp3 bestanden te delen waar auteursrechten op rusten.

Het is redelijk eenvoudig om mp3 bestanden te maken van muziek die u op CD heeft. Deze reserve copy mag u dan gebruiken en kan dus op de SD-kaart worden gezet.

Op de SD-kaart staan 4 folders, 01 t/m 04 In folder 4 is de systeemfolder deze mp3-bestanden worden gebruikt om terugkoppeling te geven bij het wijzigen van de instellingen van de instellingen, het is verstandig de bestanden in folder 4 niet te veranderen. Via de downloadknop hieronder kunt u de testbestanden voor folder 1 t/m 3 en de systeembestanden voor folder 4 downloaden.

In folder 01 t/m 03 staan 10 mp3-bestanden 001.mp3 t/m 010.mp3.
Dit zijn de mp3 bestanden die afgespeeld worden wanneer iemand een getal draait op de Wonderfoon. Standaard staat de Wonderfoon op folder 1 ingesteld.