Door binnen 10 seconden een code van 3 cijfers te draaien kunnen verschillende instellingen aangepast worden.
Hieronder volgt een lijst met de verschillende mogelijkheden.
Getallen tussen blokhaken [2] zijn de getallen die gedraaid moeten worden.

Volume instellingen aanpassen

  1.  Neem de hoorn op.
  2.  Kies [2] [1] [1 – 0]
  3.  Wacht op de bevestiging van het ingestelde volume

(1=10% 2=20% .. 0=100%)
Voorbeeld: [2] [1] [5] = Volume 50%

De instelling van de folderkeuze blijft bewaard tot deze opnieuw wordt aangepast.

Kiezen van de folder voor het afspelen van muziek- bestanden

  1. Neem de hoorn op.
  2.  Kies [3] [1] [1 – 3]
  3. Wacht op de bevestiging van ingestelde folder

(1 = folder 01, 2 = folder 02, 3 = folder 03)
Voorbeeld: [3] [1] [2] = Folder 2 geselecteerd

De instelling van de folderkeuze blijft bewaard tot deze opnieuw wordt aangepast.

Instellen van de afspeelmode.

(Willekeurig afspelen of een lied gekoppeld aan een nummer)

  1. Neem de hoorn op.
  2. Kies [4] [1] [1 – 2]
  3. Wacht op de bevestiging van ingestelde afspeelmode.

(1 = willekeurig afspelen uit, 2 = willekeurig afspelen aan)
Voorbeeld: [4] [1] [2] = Willekeurig afspelen aan

De instelling van de afspeelmode blijft bewaard tot deze opnieuw wordt aangepast.

Continue willekeurig afspelen

(Nadat een lied afgelopen is wordt automatisch een volgend lied gestart, de liedjes worden op willekeurige volgorde afgespeeld.)

1 –    Neem de hoorn op.
2 –    Kies [5] [1] [1]
3 –    Wacht op de bevestiging continue willekeurig afspelen.

Continue willekeurig afspelen stopt wanneer de hoorn op de haak wordt gelegd of een ander nummer wordt gedraaid.

Opstartmeldingen aan/uit

(De meldingen bij het starten van de Wonderfoon worden uitgeschakeld. Bij het aanzetten hoort u alleen Wonderfoon is gestart.)

1 –    Neem de hoorn op.
2 –    Kies [8] [1] [1-2]
3 –    Wacht op de bevestiging opstartmeldingen.

(1 = opstartmeldingen aan , 2 = opstartmeldigen uit)
(1 = folder 01, 2 = folder 02, 3 = folder 03)
Voorbeeld: [3] [1] [2] = Folder 2 geselecteerd

Resetten naar fabrieksinstellingen

1 –    Neem de hoorn op.
2 –    Kies [9] [9] [9]
3 –    Wacht op de bevestiging van de reset naar fabrieksinstellingen.

De Wonderfoon zal dit bevestigen met de volgende tekst:

“WonderFoon in gereset, volume 50%, folder 1 geselecteerd, willekeurig afspelen uit, opstartmeldingen aan.”

De 3 getallen die gedraaid moeten worden om instellingen aan te passen moet alle 3 binnen 10 seconden gedraaid worden.